Ogłoszenia › Nauka › nauczę/dam korepetycje

Poprawa prac licencjackich magisterskich i inżynierskich - merytoryczna ( wg wskazówek promotora ), stylistyczna. Ekspresowa poprawa plagiatu
2020-06-14
Ekspresowa poprawa plagiatu Praca nie przeszła przez antyplagiat ? Napisz, pomogę
2020-06-08
Pomoc w pisaniu i poprawie prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich, inżynierskich. Ekspresowa poprawa plagiatu
2020-06-05
20 PLN
Korepetycje on- line dla studentów - pomoc w pisaniu prac. Korekta prac dyplomowych - merytoryczna ( według wskazań promotora ), językowa ( ortografia, interpunkcja, stylistyka itd ), poprawa bibliografii i przypisów. Pomoc w doborze tematu, przygotowaniu planów, koncepcji, oraz...
2020-05-17
Korekta prac dyplomowych - merytoryczna ( według wskazań promotora ), językowa ( ortografia, interpunkcja, stylistyka itd ), poprawa bibliografii i przypisów. Pomoc w doborze tematu, przygotowaniu planów, koncepcji, konspektów oraz części badawczych prac - metodologia badawcza, ...
2020-04-15