Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Można starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozpoczecie działalności gospodarczej w ramach programów Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program OperacyjnyI. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwartydla wszystkich”, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” istnieje możliwość uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni socjalnej)

3. wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

Zgodnie z Planem Działania na rok 2008 dla priorytetu VI PO KL, Działanie 6.2., będą preferowane projekty kompleksowe, obejmujące zakresem szkolenia, doradztwo oraz udzielanie wsparcia finansowego, czyli osoba chcąca otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie musiała wziąć udział w cyklu szkoleniowo – doradczym.

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.2. jest przewidziane na marzec/kwiecień 2008 r., natomiast realizacja projektów na czerwiec/lipiec 2008.II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie planuje się dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast przewidziane jest wsparcie dla mikro przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działających min. 12 miesięcy. W ramach Działania 5.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”, Poddziałanie 5.2.1. „Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw” oraz Poddziałanie 5.2.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” można uzyskać dofinansowanie na:

- nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą,
- budowę, rozbudowę lub przebudowę budynków,
- unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h)przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

Terminy konkursów przewidziane są dla:
1.Poddziałania 5.2.1. – maj 2008
2.Poddziałania 5.2.2. – lipiec 2008
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Aleksander Kwaśniewski poparł kandydaturę Janusza Zemke

Wczoraj w zrewitalizowanym parku na Słodowie odbyło się spotkanie z byłym prezydentem..

PiS zachęca do udziału w nadchodzących wyborach do PE

26 maja będziemy mogli wybrać swoich przedstawicieli do europarlamentu. W..

Wystartowała kujawsko-pomorska kampania profrekwencyjna

Nasze województwo potrzebuje własnych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tylko..

Europoseł Janusz Zemke - „Unia Europejska jest tutaj "

Z Januszem Zemke, posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa..

Katarzyna Zarębska kandydatką do Europarlamentu

W sobotę PO podała listę swoich kandydatów do zbliżających się wyborów..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..