Pomysły mieszkańców na zagospodarowanie miasta

We wrześniu i październiku, na poszczególnych osiedlach miasta, odbywały się warsztaty nad koncepcją przestrzenną Włocławka.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem polityki gminy wskazującym, które tereny mają być przeznaczone pod zabudowę, a które pozostaną wolne od zabudowy, czyli będą to tereny zieleni, lasów, ogrodów działkowych lub tereny rekreacji czy sportu. W studium wyznacza się obszary i obiekty chronione ustanowione prawem co jest wiążące dla Prezydenta przy opracowywaniu miejscowych planów.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli wnosili pomysły do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w części dotyczyły przeznaczenia terenów, a w części były to pomysły realizacyjne, wszystkie będą analizowane pod względem przestrzenno-prawnym i w miarę możliwości uwzględniane w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część propozycji może posłużyć do planowania kolejnych inwestycji. 

Kilka propozycji zgłoszonych przez mieszkańców:

Osiedle MICHELIN:

-utworzenie skrzyżowania na Alei Jana Pawła II na wysokości ul. Letniej w formie skrzyżowania z wyspą centralną w kształcie elipsy; 
-utworzenie dwujezdniowej Alei Jana Pawła II; powstanie drogi łączącej ul. Kruszyńską z ul. Obwodową (jako kontynuacja Alei Królowej Jadwigi); 
-utworzenie drogi alternatywnej dla Alei Jana Pawła II z włączeniem na skrzyżowaniu Kruszyńska - Zbiegniewskiej lub Kruszyńska - Królowej Jadwigi; pozostawienie przebiegu ul. Brzezinowej bez przedłużania do ul. Letniej; 
-połączenie Alei Jana Pawła II z drogą alternatywną dla tej ulicy poprzez drogi: ul. Mielęcińska i ul. Zaułek lub ul. Szkolna z ul. Łabędzią; 
-połączenie Alei Jana Pawła II z tzw. „Szosą Brzeską” przez las w okolicy „Wioski SPA” (Józefowo); 
-połączenie Alei Jana Pawła II z Aleją Królowej Jadwigi; 
-wygospodarowanie na osiedlu Michelin terenów sportu; 
-utworzenie trzeciej przeprawy przez Wisłę (most) na wysokości projektowanej drogi (stanowiącej połączenie ul. Wienieckiej z ul. Toruńską).


Osiedle ZAWIŚLE:

-urządzenie terenu zieleni publicznej na działce nr 16/12 KM 8/1 o pow. 3,41 ha (za biblioteką) z elementami takimi jak: ścieżka dydaktyczna od biblioteki do szkoły, miejsca rekreacji, ścieżki spacerowe i zdrowia, budki lęgowe dla ptaków;
-odnowienie amfiteatru na Zawiślu;
-utworzenie terenu zieleni i rekreacji na działce nr 9/50 KM 5 ul. Sasankowa z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
-zagospodarowanie terenu (modernizacja) przy pomniku Obrońców Wisły 1920 elementami takimi jak: punkt widokowy, tablice informacyjne dotyczące miejsca i wydarzenia z ilustracjami, wycinka drzew w celu lepszej widoczności panoramy Włocławka (platforma widokowa), z utworzeniem profesjonalnego miejsca na ognisko, stanowisk piknikowych, stojaków rowerowych, miejsc postojowych utwardzonych, wykonanie drogi od pomnika do punktu widokowego;
-urządzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci na działce nr 31/1 KM 9/1 ul. Lipnowska 14 z elementami jak: parking utwardzony, nasadzenie drzew;
-urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 2 KM 8/2 ul. Mostowa 7/9 z elementami jak: miejsca postojowe dla aut i rowerów, skatepark, tereny zieleni, alejki spacerowe, ławki, miejsca zbiórki odpadów.

Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE:

-przeznaczenie działek Gminy Miasta Włocławek pod budownictwo mieszkaniowe;
wykarczowanie terenów leśnych wzdłuż Alei Kazimierza Wielkiego i utworzenie w tych miejscach marketów budowlanych typu Castorama, Liroy Merlin oraz sklepu meblowego z ciekawą ofertą np. Agata Meble;
-wprowadzenie zakazu tworzenia osiedli zamkniętych (grodzenia terenów) w „Dzielnicy Starego Miasta”;
-wprowadzenie zakazu lokalizowania supermarketów w „Dzielnicy Starego Miasta”;
-ujednolicenie reklam;
-utworzenie parku przemysłowo-technologicznego z energią fotowoltaiczną – (zlokalizowanego w pobliżu autostrady A1 lub w miejscu dobrze skomunikowanym);
-korzystanie z geotermalnych źródeł ciepła;
-wykonanie przejścia i przejazdu dla rowerów pod ul. Wyszyńskiego w Parku Sienkiewicza;
-zagospodarowanie na cele rekreacyjne wyspy na rzece Wiśle;
utworzenie molo na Wiśle;
-zagospodarowanie ul. 3 Maja poprzez nasadzenia określonych gatunków drzew np. nasadzenia drzew jednolitych gatunkowo;
-uporządkowanie skweru przy ul. Jagiellońskiej;
-założenie ogrodu zoologiczno-botanicznego w Parku Sienkiewicza;

Osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO:

-zagospodarowanie nieużytku w rejonie ul. Polnej 47 (dz. nr 6 KM 105) na teren rekreacyjny, plac zabaw;
-modernizacja drogi wewnętrznej przy ulicy Polnej 47;
-oznakowanie szlaków turystycznych w lasach okalających miasto;
-lokalizowanie sezonowej zabudowy gastronomicznej na Bulwarach;
-uzupełnienie infrastruktury na osiedlach - kosze na śmieci;
-utworzenie boisk sportowych w okolicy Toruńskiej 95;
-wyznaczenie miejsca pod ryneczek na osiedlu Kazimierza Wielkiego;
-parkingi na osiedlu Kazimierza Wielkiego (wielokondygnacyjne), zwłaszcza przy ul. Celulozowej;
-zapewnienie ciągłości ul. Żytniej na odcinku od okolic sklepu „Stokrotka” do ul. Łanowej, łącznie z chodnikami po obu stronach, miejscami parkingowymi. Droga powinna być drogą publiczną w całości;
-utwardzenie terenu na skrzyżowaniu ul. Żytniej i ul. Łanowej w pobliżu przystanku MPK;
-zagospodarowanie terenu na ulicy Ostrowskiej przy Kościele oraz przystanku MPK - (chodnik, teren zielony);
-odlesienie działek między ul. Zielną, ul. Żytnią a torami kolejowymi;
-utworzenie parkingu obok centrali telefonicznej między ul. Ostrowską a ul. Leśną.

Osiedle POŁUDNIE:

-utworzenie nowych lokalizacji miejsc postojowych przy ul. Planty obok ogrodów działkowych jako przedłużenie miejsc istniejących;
-organizacja parkingów wielopoziomowych na terenie miasta;
-wprowadzenie pozyskiwania energii ze źródeł fotowoltaicznych i innych alternatywnych źródeł energii;
-utworzenie alternatywy Centrum Kultury Browar B na osiedlu Południe;
-utworzenie filii uczelni typu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, itp.;
-wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w okolicy „Leśnej Polany”;
-utworzenie centrum rozrywki po jednostce wojskowej - dz. 13/19 KM 56 ul. Kapitulna 41;
-ograniczenie lokalizacji nowych dyskontów spożywczych lub ograniczenie powierzchni sprzedaży;
-przeznaczenie terenu przy ul. Kapitulnej - ul. Słowiczej wyłącznie pod budownictwo jednorodzinne, bez usług powodujących hałas, bez usług motoryzacji;
-utworzenie miejsc rozrywki na każdym osiedlu;
-przekształcenie Alei Jana Pawła II do ronda Falbanka w drogę dwujezdniową;
-utworzenie w ciągu tzw. Szosy Brzeskiej (od ronda Falbanka do autostrady A1) drogi dwujezdniowej;
-utworzenie ronda na skrzyżowaniu ul. Kruszyńska - Al. Królowej Jadwigi oraz przedłużenie Al Królowej Jadwigi dalej przez „plac cyrkowy”.

Osiedle ZAZAMCZE:

-zmodernizowanie ul. Chemików i ul. Energetyków;
-utworzenie tunelu lub wiaduktu przez przejazd kolejowy przy ul. Wienieckiej;
-utworzenie na os. Zazamcze w rejonie torów PKP przejścia podziemnego (w tym 2 windy) lub przejścia typu „ślimak” ewentualnie „łamane”;
-utworzenie na os. Zazamcze w rejonie torów PKP tunelu zlokowanego między garażami i kościołem (tunel na szer. 1 samochód+1 osoba), brak zgody na planowaną drogę na odcinku od ul. Wienieckiej do ul. Toruńskiej - jej realizacja grozi naruszeniem stabilności sąsiednich bloków „wieżowców” szczególnie przy ul. Hożej 1,ul. Bajecznej, ul. Wienieckiej;
-dostosowanie przejścia przy ul. Mechaników dla pojazdów zmotoryzowanych (umożliwienie przejazdu pomiędzy ulicami Promienna - Toruńska);
-zastosowanie rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem kolejowym (forma techniczna - ekrany akustyczne lub forma zielona);
-organizacja bezpiecznych przejść i przejazdów przez tory kolejowe;
-utworzenie przejścia pod torami w rejonie ul. Toruńskiej 97;
-utworzenie przejazdu kolejowego na wysokości ul. Promiennej;
-modernizacja przejazdu kolejowego przy ul. Szpitalnej;
-realizacja planowanej drogi od ul. Wienieckiej do ul. Toruńskiej z zachowaniem ochrony przed hałasem w formie -technicznej lub zielonej.

Łącznie, podczas warsztatów, zgłoszono blisko 140 pomysłów, więcej na: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/237/7139/warsztaty-nad-koncepcja-przestrzenna-wloclawka
10 komentarzy

gość-64538

założenie ogrodu zoologiczno-botanicznego w Parku Sienkiewicza- padłem :D

4 2
ID:75830

gość-64739

Chyba zoo to już tam jest szczególnie wieczorami

2 0
ID:75831

gość-56473

Ludziom jednak nie dogodzi ale zoo w parku?

1 0
ID:75832

gość-65849

ochrona przed hałasem na zazamczu miała być kilka lat temu do tej pory nic...

1 0
ID:75833

gość-64352

Ekrany są przy ulicy a hałas większy od strony torów , nic z tym nie robią

1 0
ID:75834

gość-39997

A gdzie 300 miejsc pracy rocznie ?

4 0
ID:75835

gość-79191

@~gość-39997: no wlanie .

1 0
ID:75839

gość-83132

zeby cokolwiek robic miasto trzeba posprzatac koszy w miescie ze swieca szukac

3 0
ID:75841

gość-86045

Obiecują a skąd na to wszystko pieniądze
Tutaj są potrzebne miejsca pracy a nie drzewka i inne pierdoly...

1 0
ID:75861

LALA20


Molo na Wiśle jest tak potrzebne jak '' pani '' majtki.
Poroniony pomysł.

0 1
ID:75869


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Kukucki i Wojtkowski chcą tworzyć lepszy Włocławek

Krzysztof Kukucki oraz ubiegający się o reelekcję prezydent Włocławka zorganizowali..

KWW Postaw na Włocławek oficjalnie zakończył kampanię

Komitet Wyborczy Wyborców Postaw na Włocławek zorganizował dzisiaj ostatnią..

Krzysztof Kukucki liderem sondażu wyborczego IBRiS

Przed pierwszą turą wyborów na fotel prezydenta miasta Włocławka wg przeprowadzonego..

Lewica proponuje nową formę Budżetu Obywatelskiego

Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowali w środę konferencję..

Krzysztof Kukucki mówi stop wyzyskowi w naszym mieście

Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Kukucki zorganizował we wtorek briefing..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..