MPWiK będzie modernizować infrastrukturę kanalizacyjną

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę na wykonanie zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”. Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku, w tym przebudowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 2,2 km wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej, z systemem gospodarki skratkami i zastosowaniem biofiltra. Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą we Włocławku (Partner). Wartość zadania wynosi około 4,4 mln zł netto, a jego realizacja planowana jest do września 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności przebudowę zdegradowanych odcinków sieci kanalizacyjnej, a także odbudowę systemów odwodnień i odpowietrzeń oraz budowę studni rewizyjnych na trasie aktualnie eksploatowanego kanału (dotyczy odcinka kolektora grawitacyjnego). Istniejący zbiornik pompowni wraz z systemem gospodarki skratkami podlegać będzie modernizacji i przebudowie poprzez hermetyzację urządzeń, w tym budowę budynku krat oraz zastosowanie biofiltra. W obrębie pompowni przy ul. Skrajnej usytuowano węzeł główny rozdziału ścieków oraz neutralizacji odorów. Przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na terenie pompowni ścieków.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:
- zmniejszenie wydzielania się odorów ze studni w ul. Kaliskiej,
- poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej,
- ułatwienie czynności eksploatacyjnych na rurociągu tłocznym,
- uzyskanie możliwości przekierowywania ścieków w różnych wariantach w zależności od potrzeb

W związku z powyższym, planowana modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do znacznego ograniczenia występujących problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz ul. Kaliskiej. Poprawa funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego infrastruktury oraz poziomu jej bezawaryjności przyczyni się również do obniżenia kosztów eksploatacji i remontów wyeksploatowanej już infrastruktury oraz ograniczenia liczby i kosztów usuwania awarii.

Zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań w ramach Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.
Źródło: MPWiK
1 komentarz

gość-92014

O to to bo tam zawsze klepało szambem.

0 0
ID:78832


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz z poparciem PiS

Kandydat na prezydenta Zjednoczonej Prawicy Jarosław Chmielewski, podczas konferencji..

Szczęśliwi Seniorzy. III filar programu kandydata SLD

Kandydat SLD na prezydenta Włocławka Krzysztof Kukucki przedstawił, podczas..

Kandydat Kukucki stawia na oświatę i skuteczną edukację

Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Włocławka, podczas wczorajszej..

Bez korków na osiedlu Michelin, są konkretne propozycje

Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowali w poniedziałek konferencję..

Przewodniczący Koła Nowoczesna opuścił szeregi partii

Jakub Girczyc, przewodniczący Koła Nowoczesnej we Włocławku, podczas briefingu..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..