XVIII sesja Rady Miasta

W przyszły poniedziałek, tj. 30 czerwca o godz. 9.00 w Sali Zebrań przy ul Żabiej 8 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta.

Radni głosować będą następujące projekty uchwał : zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2008 rok; zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych; w sprawie kalendarium na rok budżetowy 2009; w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego; zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy; zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85; w sprawie zatwierdzenia projektu programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Uwierzyć w siebie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z autopoprawką; zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej miasta Włocławka; w sprawie ustalenia opłaty za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek, wykraczające poza podstawy programowe; zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach/ placówkach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie i realizację projektów przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska” oraz sprawozdania z „Planu gospodarki opadami” dla miasta Włocławek na lata 2004-2011, za lata 2006-2007; w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA