Ponad 75 milionów złotych na rozbudowę sieci w mieście

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku w sposób konsekwentny i systematyczny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.


Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskane zostało współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Zakres rzeczowy Projektu dotyczący infrastruktury kanalizacyjnej obejmuje: rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska oraz Noakowskiego, renowację i przebudowę około 32,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji miasta Włocławek wraz z renowacją i wymianą studni rewizyjnych, modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II oraz ul. Skrajnej;  modernizację 9 przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Bobrownicka oraz Płocka wraz z rurociągami o długości około 1,5 km, zakup i dostawę dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji  kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Część zakresu rzeczowego Projektu została już zrealizowana. Rozbudowano sieć kanalizacyjną w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska i Noakowskiego wraz z budową trzech nowych tłoczni ścieków. Wybudowano około 2,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło skanalizować całe odcinki bądź fragmenty 6 wymienionych ulic. W wyniku realizacji zadania osiągnięto wiele wymiernych korzyści, zarówno w aspekcie dbałości o środowisko naturalne, jak i dla mieszkańców naszego miasta. Niewątpliwie zwiększyła się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym poprawił się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek.

Zmodernizowano 7 istniejących przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska oraz Żwirowa. Prace modernizacyjne polegały na wymianie istniejących pompowni ścieków tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” i przebudowie rurociągów o łącznej długości ponad 0,9 km. W wyniku realizacji inwestycji uzyskano poprawę stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej oraz jej bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji tej infrastruktury.

Przeprowadzono modernizację sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 23 km w kilkudziesięciu ulicach na terenie czterech włocławskich dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze. Większość prac modernizacyjnych przeprowadzona została metodą bezwykopową za pomocą termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego z użyciem włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego lampami UV, natomiast renowację studni kanalizacyjnych wykonano za pomocą chemii budowlanej lub tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. 

W ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, zmodernizowana została sieć kanalizacyjna o długości około 2 km wraz ze studniami i komorami oraz odbudową odwodnień i odpowietrzeń, na terenie obiektu przy ul. Skrajnej powstał budynek krat z systemem gospodarki (z kratą schodkową i prasopłuczką), przeprowadzono renowację przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowany został agregat prądotwórczy, biofiltr kontenerowy i instalacja dozowania środka chemicznego w celu neutralizacji odorów. 

Przewidziano również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku krat. Realizacja zadania przyczyni się do znacznego ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz w ul. Kaliskiej. 

Do chwili obecnej w ramach projektu, wybudowano około 2,2 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano około 26 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowano siedem przepompowni ścieków. Ponadto od lutego realizowane jest kolejne zadanie, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km, w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 roku. W ramach projektu realizowane są zadania obejmujące dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji  sieci kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. 

Obecnie realizowane jest zadanie obejmujące dostawę systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej, który stanowi zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą) zamontowany w nowym samochodzie typu furgon wraz z zabudową wnętrza pojazdu - części operatorskiej oraz sprzętowej. W planach MPWiK na obecny i przyszły rok jest modernizacja przepompowni ścieków w ulicach Bobrownicka i Płocka oraz zakup drugiego samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowanie projektu POIiŚ do 2022 r. przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.
1 komentarz

gość-72651

I tak trzymać!

0 0
ID:83040


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Joanna Borowiak członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..