MPWiK modernizuje kolejne włocławskie sieci wodociągowe

Włocławskie MPWiK w sposób konsekwentny i systematyczny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, w tym modernizuje infrastrukturę wodociągową na terenie miasta. Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap".


Na realizację przedsięwzięcia uzyskane zostało współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł). Zakres rzeczowy Projektu, poza inwestycjami w infrastrukturę kanalizacyjną stanowiącymi około 75% wartości przedsięwzięcia, obejmuje również zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej, w tym w szczególności modernizację, wymianę i przebudowę magistral oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

Zakres rzeczowy Projektu w zakresie infrastruktury wodociągowej obejmuje:
- modernizację magistral wodociągowych w ulicy Leśnej, Plac Wolności, Dojazdowej, Dziewińskiej, Nowomiejskiej oraz Wyszyńskiego,
-wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
-modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z wymianą węzłów zasuw i hydrantów w 13 ulicach bądź ich fragmentach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla, Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej i Kościuszki,
- rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie miasta Włocławek, w tym wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

Część zakresu rzeczowego Projektu dotyczącego infrastruktury wodociągowej została już zrealizowana. W latach 2016-2019 w ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza przeprowadzona została wymiana i przebudowa przewodów wodociągowych o łącznej długości około 10 km wraz z przepięciami oraz przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych. Większość prac modernizacyjnych, ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu, została wykonana metodami bezwykopowymi. W efekcie realizacji zadań nastąpiła poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu oraz poziomu bezawaryjności. Przeprowadzona modernizacja przyczyniła się zatem do zoptymalizowania pracy systemu wodociągowego oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Jednym z istotniejszych zadań była wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej został poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym pod mostem. Ponadto wymienione zostały odcinki magistrali wodociągowej w przyczółkach mostu oraz w obrębie wiaduktów. Rurociąg ze stali nierdzewnej został wykonany w izolacji, co zabezpieczy przewód wodociągowych przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. 

W wyniku realizacji zadania nastąpiło przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka. Ponadto w 2019 r. zrealizowane zostało zadanie obejmujące rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek. Zakres rzeczowy zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego. Model hydrauliczny sieci wodociągowej stanowi element systemu zarządzania siecią wodociągową, opisujący parametry i warunki pracy sieci wodociągowej. 

Poprzez funkcjonalne powiązanie w przestrzeni informatycznej zbiorów danych oraz inżynieryjnych formuł obliczeniowych, model hydrauliczny służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego, przeprowadzenia analiz hydraulicznych (w tym analiz zmian ciśnień i przepływów), symulacji i scenariuszy stanów pracy sieci wodociągowej, wyznaczania stref oraz wykrywania i określania obszarów występowania wycieków wody. Jednocześnie model hydrauliczny stał się narzędziem usprawniającym proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych - pomaga w planowaniu przyszłych inwestycji oraz usprawnia proces modernizacji infrastruktury wodociągowej.  

MPWiK obecnie realizuje następujące inwestycje:
• zadanie „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”, które obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji magistral wodociągowych z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 2 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Obecnie roboty budowlano-montażowe realizowane są w ul. Dziewińskiej.  Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego zadania planowane jest do końca 2020 r.,
• zadanie „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie modernizacji, wymiany i przebudowy około 5,6 km sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, zaworów odcinających i zaworów antyskażeniowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do listopada 2021 roku. Ponadto w planach na przyszły rok jest modernizacja magistral wodociągowych w ulicy Dojazdowej, Nowomiejskiej i Wyszyńskiego.

Zrealizowanie wyżej wymienionych zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej zapewni poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu wodociągowego, zmniejszenia strat wody na sieci oraz poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zoptymalizowania pracy systemu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji infrastruktury. Poprawi się również dostępność dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej. Podsumowując, zrealizowanie Projektu do 2022 roku przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.


Źródło: MPWiK Włocławek
2 komentarze

gość-60847

Modernizacje ...? To skąd tyle żelaza i manganu na domowych filtrach po tygodniu filtrowania ?

0 1
ID:83134

LALA20

@~gość-60847:

Po obiedzie, napij się wody z Wisły - kompot, tylko w niedzielę, do obiadu, z rabarbaru.

0 0
ID:83140


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA