Modernizacja PSZOK. Ruszył kolejny etap inwestycji

W kolejną fazę wkracza realizacja projektu pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”.


Po kilkunastu miesiącach prac w zakładzie w Machnaczu, w styczniu 2021 roku ruszyły także prace we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, gdzie modernizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Przypomnijmy, że trwająca inwestycja, była długo wyczekiwana przez Spółkę, ma ona bowiem ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. Zakres robót podzielono na trzy zadania. Pierwsze z nich czyli rozbudowa i modernizacja hali sortowni w RZUOK w Machnaczu dobiegło właśnie końca. Wykonawca zdemontował m.in. istniejącą linię sortowania odpadów. Remontowi i modernizacji poddano wszelkie istniejące elementy hali w tym konstrukcję stalową, dach oraz istniejące elementy instalacji sanitarnej, elektrycznej, przeciwpożarowej oraz telewizji przemysłowej. W miejscu „starej” hali sortowni powstał nowy, podwyższony i posiadający większą powierzchnię obiekt, którego powierzchnia po modernizacji zwiększyła się, aż o 704 m2. 

Obecnie w Machnaczu trwa zadanie drugie, podczas którego hala sortowni, etapami wyposażana jest w pełni funkcjonalną linię technologiczną, wraz z wszystkimi elementami pozwalającymi na dużo bardziej efektywne sortowanie odpadów, a tym samym odzysk większej ilości surowców wtórnych w lepszej jakości.

Trzecie z zadań, którego realizacja właśnie się rozpoczęła, przeprowadzone zostanie we Włocławku na terenie bazy Spółki przy ul. Komunalnej 4. W ramach tego zadania, zmodernizowany zostanie istniejący w tym miejscu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym utworzony zostanie punktu naprawy oraz wymiany rzeczy używanych. Modernizacja PSZOK jest kolejnym z etapów całego przedsięwzięcia i jedynym realizowanym na terenie bazy przy ulicy Komunalnej we Włocławku. W tym etapie przeprowadzone zostaną szeroko pojęte roboty budowlane. Ich zakres jest dość rozległy i obejmuje m.in. częściowe wykonanie fundamentów i ścian, wykonanie posadzek oraz tynków zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną także prace malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz prace z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. Zrealizowana również zostanie wentylacja budynku. 

Pomieszczenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostosowane zostaną również do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych. Ściany oraz dach, a także stolarka okienna, drzwiowa oraz sufity wyposażone zostaną w specjalistyczne zabezpieczenia antyogniowe. Dzięki wymienionym pracom spełnione zostaną wymogi przeciwpożarowe wynikające ze znowelizowanej ustawy o odpadach.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie też doposażony w sposób umożliwiające mu pełnienie nowej funkcji, jaką będzie naprawa i wymiana rzeczy używanych. W punkcie znajdować się będą rzeczy po drobnych naprawach oraz dostarczone do punktu jako sprawne, a także książki dostarczone przez mieszkańców. Zaprojektowany oraz uruchomiony zostanie również portal internetowy służący do celu wymiany rzeczy używanych, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli sprawdzić czy w punkcie znajdują się rzeczy, które mogłyby ich zainteresować i zostać przez nich wykorzystane. Warto dodać, że przebudowa i częściowe przekwalifikowanie PSZOK będzie ostatnim z etapów realizacji projektu pn. „ „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”.

Inwestycja „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej wraz z rozbudową hali sortowni w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” – dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Projekt składający się z kilku etapów:
1. Rozbudowa i modernizacja  hali sortowni
2. Montaż urządzeń sortowni – Etap I
3. Modernizacja i doposażenie PSZOK
4. Montaż urządzeń sortowni – Etap II

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 31.711.860 zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: 15 305 504 zł.
UE
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA