Są już pieniądze na organizację wydarzeń kulturalnych

222 tysięcy złotych czeka na organizacje pozarządowe działające we Włocławku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ogłoszonym konkursie ofert wyszczególniono 8 zadań, spośród których aż pięć związanych jest z projektami wpisanymi do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Włocławek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizowany jest rokrocznie przez samorząd Włocławka i jest formą wsparcia ciekawych inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i jej dokumentowanie, poszerzenie oferty artystycznej edukacji, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości i tradycji kulturowej.

Rodzaje zadań, które mogą zostać objęte wsparciem:

- Zadanie nr 1: „Organizacja wydarzeń, przedsięwzięć, festiwali, warsztatów, przeglądów, konkursów w różnych dziedzinach kultury i sztuki” – 83 000,00.

- Zadanie nr 2: „150 lat fajansu włocławskiego” – 20 000,00
organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z włocławskim fajansem. Imprezy, wydarzenia, wystawy itp. jako jedna z imprez urozmaicających program 150. rocznicy powstania fabryk fajansu we Włocławku.

- Zadanie nr 3: „Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze” – 10 000,00
realizacja niekomercyjnych wydawnictw książkowych, albumowych, czasopism, publikacji naukowych, informatorów, opracowań, przewodników o tematyce artystycznej, społeczno-kulturowej, związanych z szeroko pojmowaną kulturą i/lub ochroną dziedzictwa narodowego Włocławka.

- Zadanie nr 4: „Wakacyjne Animacje Kulturalne” – 15 000,00 (GPR)
organizacja bezpłatnych zajęć/ działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia w okresie letnich wakacji (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji).

- Zadanie nr 5: „Imprezy integracyjne” – 25 000,00 (GPR)
organizacja bezpłatnych kameralnych imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia- obszar rewitalizacji.

- Zadanie nr 6: „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży” – 25 000,00 (GPR)
organizacja m.in.: warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami.
Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji.

- Zadanie nr 7: „Produkcje artystyczne” – 40 000,00  (GPR)
wsparcie lokalnych artystów/ twórców przy ich produkcjach artystycznych; sceny muzycznej, filmowej, teatralnej lub sztuk wizualnych itp.
Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji.

- Zadanie nr 8: „Zakamarki historii”- 4 000,00 (GPR)
organizacja plenerowych wystaw w obszarze Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA