XXIV sesja Rady Miasta

W poniedziałek (1 grudnia) w Klubie Stara Remiza odbędą się obrady XXIV sesji Rady Miasta Włocławek.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał: w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek", Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gospodarstwa Pomocniczego - Warsztatów Szkolnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku na rok 2009. Ponadto: projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławka na prawach powiatu, projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2008 rok, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2008 rok na realizację zadań inwestycyjnych, projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; wysokości stawek podatku od nieruchomości; emisji obligacji Miasta Włocławek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Kujawskie Poręczenia Kredytowe".
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..