1,5 miliona na kulturę - rusza konkurs

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadania to 1,5 miliona złotych!

Samorząd województwa postanowił znacznie zwiększyć nacisk na zagadnienia związane z kulturą. W budżecie na rok 2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczono 800 000,00 zł. Prawie dwukrotnie więcej – bo aż 1,5 miliona złotych - zarząd województwa przewidział na ten cel w roku 2008.

Do zadań objętych konkursem należą:
- wydarzenia artystyczne i kulturalne, a wśród nich organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych, koncertów, plenerów, spektakli,
- wydawnictwa i publikacje,
- edukacja kulturalna – czyli wszelkie przedsięwzięcia i projekty edukacyjne przygotowujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego odbioru,
- dziedzictwo kulturowe - przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze lokalnym, służące aktywizacji lokalnych środowisk, popularyzacji i ochronie kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ludowej oraz przedsięwzięcia bezpośrednio związane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa,
- promocja kultury województwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej. Ofertę w konkursie złożyć mogą wyłącznie podmioty działające w obszarze kultury, posiadające odpowiednie zapisy w swoim statucie.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procedur konkursowych umieszczone zostały w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały zarządu województwa w tej sprawie.
Termin składania ofert w konkursie upłynie z dniem 1 lutego 2008 roku - decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Marszałkowskim lub data stempla pocztowego.

W sprawie konkursu prosimy kontaktować się z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tel.: 056 62 18 500, 056 6218513) oraz z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel.: 056 612 28 17). Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Miasto wesprze szpital i włocławskich przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z godziny na godzinę. Dzisiaj w ratuszu..

Bez opłat za parkowanie. PiS wnioskuje do prezydenta

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pisma do prezydenta Włocławka między innymi o..

Radni z Klubów PO i SLD apelują o wsparcie dla szpitala

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do..

Tarcza Antykryzysowa - ochrona przed skutkami epidemii

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma..

W obawie przed koronawirusem podpisano porozumienie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ratusz zorganizował kolejną..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..