Dokończenie sesji Rady Miasta

Dziś o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 dokończone zostaną obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławka.

Radni podejmą uchwały w sprawach: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku; uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008; uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”; ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławka, zmian w uchwale dotyczącej sporządzania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławek, utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku; przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną; powołania komisji doraźnej; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek. Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok. Ponadto przedstawiony zostanie plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok i sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Joanna Borowiak członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..