XVI sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XVI sesja Rady Miasta.

W porządku obrad znajdą się m.in.: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2008 rok; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie miasta na 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych; projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miastu Włocławek na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2007; projekt uchwały w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku; projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, w tym wysokości opłat wnoszonych przez rodziców lub uczniów za korzystanie z posiłku; projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku; projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w jednostce ewidencyjnej Miasto Włocławek - KM 56, zawartego pomiędzy ul. Długą, ul. Kapitulną, ul. Planty II, ul. Wiejską, ul. Planty I i dalej wzdłuż ulicy wewnętrznej w Os. „Południe” do granic własności byłej jednostki wojskowej oraz w kierunku północnym wzdłuż granicy wschodniej byłej jednostki wojskowej; projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w jednostce ewidencyjnej Miasto Włocławek - KM 56, zawartego pomiędzy ul. Długą, ul. Kapitulną, ul. Planty II, ul. Wiejską, ul. Planty I i dalej wzdłuż ulicy wewnętrznej w Os. „Południe” do granic własności byłej jednostki wojskowej oraz w kierunku północnym wzdłuż granicy wschodniej własności byłej jednostki wojskowej; projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej; projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. we Włocławku w granicach administracyjnych miasta; projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania; projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek; projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych; projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2015 dla miasta Włocławek dla zadań realizowanych przy wsparciu środkami Unii Europejskiej; projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego; odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Włocławek.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA