XVII sesja Rady Miasta

Wyjątkowo, bo w zabytkowej Sali Zebrań przy ul. Żabiej 8, a nie jak zwykle w ratuszu odbędzie się najbliższa XVII sesja Rady Miasta.

Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad będzie głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok i w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. Przypominamy, że sprawozdanie z wykonania budżetu Włocławka za rok 2007 uzyskało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Budżet miasta po zmianach na koniec 2007 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 380 930 172 zł, a po stronie wydatków w wysokości 379 954 604 zł. Za okres objęty oceną RIO miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w wysokości 975 568 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 39 884 036 zł.

Reasumując: dług publiczny spadł we Włocławku w 2007 roku o 45 mln zł. Dochody do kasy miejskiej wzrosły o 16 mln. Samorząd na koniec ubiegłego roku wypracował prawie milionową nadwyżkę – po raz pierwszy od 2002 roku.


PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

1.Sprawy organizacyjne
- otwarcie obrad
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji
- zmiany w porządku obrad

2.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.

3.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

4.Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Włocławek za 2007 rok.

5.Informacja na temat stanu bezrobocia w 2007 roku oraz przygotowywanych programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w 2008 roku.

6.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.

7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2007.

8.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2007 i w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek.

9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2008 rok.

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie miasta na 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych.

11.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego największych miast z terenu województwa kujawsko-pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu partnerskiego w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych, poprzez przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadr urzędów administracji samorządowej, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, koordynowanego przez Urząd Miasta Bydgoszcz.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA