Kolejne środki na kształcenie zawodowe i rynek pracy

Dzięki funduszom unijnym poprawia się jakość życia w regionie. W ramach trwających konkursów można otrzymać środki na kształcenie zawodowe, wsparcie osób zwolnionych z pracy, infrastrukturę wodno-ściekową, czy oświetlenie uliczne.


Kształcenie zawodowe
Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne jest tematem konkursy w którym nabór wniosków trwa do 28 lutego. Pula środków w konkursie wynosi 1,7 mln złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. 

Wsparcie dla osób zwalnianych z pracy
Ouplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla  pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W naszym konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla ostatecznych odbiorów przygotuje program, który będzie zawierać: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia oraz wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa do 28 lutego. 

Oświetlenie uliczne
Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie lub w związkach i stowarzyszeniach, samorządowe jednostki organizacyjne lub zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinasowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  konkursie wynosi 4,5 mln złotych. Wnioski można składać pomiędzy 17 a 28 lutego. 

Infrastruktura wodno-ściekowa
Trzy miliony złotych znajduje się w puli konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego temat jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór trwa do końca czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Środki będzie można uzyskać na między innymi budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych).

Więcej na stronie mojregion.eu.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Joanna Borowiak członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się..

Rusza rządowe wsparcie na samorządowe inwestycje

O zainicjowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę Funduszu Inwestycji Samorządowych..

Miasto wesprze szpital i włocławskich przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z godziny na godzinę. Dzisiaj w ratuszu..

Bez opłat za parkowanie. PiS wnioskuje do prezydenta

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pisma do prezydenta Włocławka między innymi o..

Radni z Klubów PO i SLD apelują o wsparcie dla szpitala

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..