Pismo Wojewody do władz Włocławka

Pismo dotyczy uchwały Nr 57/XVIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasta Włocławek na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, podjęto z naruszeniem prawa.

W dniu 30 czerwca 2008r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasta Włocławek na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prezydent Miasta Włocławek wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały wskazując na nieprawidłowości w procedurze przygotowywania projektu uchwały.

Z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania nadzorczego wynika, iż projekt uchwały w tej sprawie przedłożyła Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w formie inicjatywy uchwałodawczej. Projekt ten został zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych, Biuro Prawne i Wydział Finansów Urzędu Miasta Włocławek. Stanowisko w sprawie projektu tej uchwały przedstawił także Prezydent Miasta Włocławek oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku za pośrednictwem Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.
Projekt uchwały był tematem dwóch posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 27 czerwca 2008r. i w dniu 30 czerwca 2008r., które jak wynika z dokumentów będących w posiadaniu organu nadzoru odbyły się z naruszeniem art. 1 1 b ustawy o samorządzie gminnym oraz § 82 ust. 3, § 132 i § 133 ust. 1 w związku z ust. 3 Statutu Miasta Włocławek przyjętego uchwały Nr 651XII12003 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Porn z dnia 3 grudnia 2003r. Nr 153, poz. 2043 z pozn. zm.).
W myśl art. 11b ustawy oraz § 132 Statutu, działalność gminy jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje m.in. prawo obywateli do uzyskiwania informacji oraz wstępu na posiedzenia komisji rady gminy. Zgodnie zaś z § 133 ust.1 w związku z ust. 3 Statutu Przewodniczący komisji Rady podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Rady oraz w formie przekazu elektronicznego, termin, miejsce i przedmiot obrad. Ponadto na podstawie § 82 ust. 3 Statutu o posiedzeniach komisji i tematyce obrad informuje się Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
Wskazane posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbyły się z naruszeniem zasady jawności działania, gdyż jej Przewodniczący nie dopełnił obowiązku podania do publicznej wiadomości terminu, miejsca i tematyki obrad w sposób zgodny ze Statutem Miasta Włocławek.
W procedurze opracowywania projektu przedmiotowej uchwały wystąpiły nieprawidłowości, które jednak, zdaniem organu nadzoru, nie miały wpływu na wynik rozstrzygnięcia.
W związku z powyższym wskazane naruszenie procedury przed podjęciem uchwały Rady Miasta Włocławek Nr 57/XVIII/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. nie stanowi podstawy do stwierdzenia jej nieważności.

Następstwem naruszenia przepisów proceduralnych będzie nieważność, w sytuacji gdy wskutek tego naruszenia zapadło rozstrzygniecie innej treści niż gdyby naruszenia nie było. Podobny wniosek wypływa z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1995r. o sygnaturze akt SA/Rz 58/94 (Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych z 1996r. Nr 3, poz. 87).
Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny należało wskazać jak na wstępie.
1 komentarz

Dionizy

Czyż można było spodziewać się innej odpowiedzi? NIE, przecież wojewoda jest z partii koalicyjnej. Ale ta odpowiedź, co nie da się ukryć, potwierdza, że prezydent Pałucki miał rację, że zostało naruszone prawo a radny Chmielewski kłamie w swoich wypowiedziach. A to też coś znaczy.
Natomiast decyzja to jest majstersztyk manipulacji. Dla mnie to śmieszność.
Cytuję: "Następstwem naruszenia przepisów proceduralnych będzie nieważność, w sytuacji gdy wskutek tego naruszenia zapadło rozstrzygniecie innej treści niż gdyby naruszenia nie było." Chciałbym zapytać pana wojewodę: Czy jest Pan jasnowidzem? A może w urzędzie wojewódzkim zatrudnia Pan wróżkę na etacie?
W każdym bądź razie fakty pozostają faktami i nie da się ich nagiąć. Gdyby uchwała nie była procedowana to stan faktyczny nie uległby zmianie. Czyli rozstrzygnięcie byłoby innej treści. Taka jest logika faktu.
I na tym właśnie polega arogancja władzy.

1 1
ID:1847


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA