Wspólna Polityka Rolna - marszałek apeluje do rządu

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego odesłała do dalszych uzgodnień rządowy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Aktualnej wersji dokumentu nie zaakceptowała strona samorządowa.


Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej to podstawowy dokument, który określa cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, w założeniu zgodny z kierunkami europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej i rozwiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu. Wskazuje też sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki dla polskiego rolnictwa.

Samorządowcy wskazując na zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich. W posiedzeniu komisji uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, który skierował w tej sprawie pismo do ministra rolnictwa.

Przedstawiona przez ministerstwo III wersja PS WPR wywołała moje ogromne zaniepokojenie. Całkowicie pomija ona ważny aspekt rozwoju polskiej wsi, jakim jest rozwój podstawowej infrastruktury technicznej. Diagnoza stanu obszarów wiejskich w Polsce potwierdza, że niezbędne jest dalsze inwestowanie w poprawę wyposażenia obszarów wiejskich w podstawową infrastrukturę drogową, infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, usług opiekuńczych i ochrony zdrowia, kulturalną i turystyczno-rekreacyjną. Zwracam się do Pana Premiera z apelem o taką zmianę projektu, abyśmy wspólnymi siłami zmierzali do wspierania zrównoważonego rozwoju polskiej wsi za pomocą środków Wspólnej Polityki Rolnej - czytamy w piśmie skierowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka.

Strona samorządowa wskazuje, że przedstawiona KWRiST do zaopiniowania aktualna wersja dokumentu nie tylko niemal całkowicie eliminuje możliwość wsparcia w jego ramach rozwoju i modernizacji wiejskiej infrastruktury, ale też pozbawia samorządy województw możliwości kreowania rozwoju terenów pozamiejskich. Funkcjonujący obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z segmentami zarządzanymi przez marszałków województw, jest źródłem finansowania modernizacji i rozbudowy wiejskich sieci drogowych i wodno-kanalizacyjnych oraz lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji. Samorządowcy podważają zasadność odebrania marszałkowskim administracjom województw ich dotychczasowej roli we wdrażaniu finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań na terenach wiejskich podkreślając, że urzędy marszałkowskie wypracowały już właściwie i sprawnie działające struktury organizacyjne dysponujące profesjonalnymi kadrami.

Podczas tego samego posiedzenia KWRiST zaakceptowała, bez wnoszenia uwag, projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument został poddany konsultacjom społecznym, które właśnie się zakończyły. Jego ostateczną wersję zarząd województwa przyjmie na początku przyszłego roku.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA