Rusza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek roku 2023. Będzie można je składać od 19 września do 31 grudnia.


Sfinansowaniu robót podlegać będą nieruchomości, które użytkują wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie budżet Miasta Włocławek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 19 września do 31 grudnia w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3 Maja 22, pokój 25.

Następnie Gmina Miasto Włocławek wyłoni w ramach przetargu wykonawcę, który wykona prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Przypominamy, że wszystkie osoby i instytucje ubiegające się o ujęcie ich w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek w latach 2017-2032, muszą posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, lub posiadać je  w zarządzie, lub użytkowaniu.

O kolejności wyboru wniosku zdecydują kolejno następujące kryteria:
- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),
- data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego wniosku,
- potwierdzone, jako zgodne z prawdą, złożone załączniki, oświadczenia i inne dokumenty.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA