Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – WŁOF

Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035. Przedmiotem projektu jest opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny odziaływania na środowisko oraz opracowaniem planu promocji.


Włocławski Obszar Funkcjonalny (WŁOF) obejmuje swym zasięgiem Miasto Włocławek oraz cały Powiat Włocławski, tj. Gminę Miasto Kowal, Gminę Baruchowo, Gminę Boniewo, Gminę Brześć Kujawski, Gminę Choceń, Miasto i Gminę Chodecz, Gminę Fabianki, Gminę Izbica Kujawska, Gminę Kowal, Gminę Lubanie, Gminę Lubień Kujawski, Gminę Lubraniec, Gminę Włocławek. Jest to więc obszar realnie odpowiadający codziennym podróżom w kontekście przemieszczania się m.in. do pracy, szkoły, na zakupy z mniejszych ośrodków do miejsca centralnego – Włocławka, a także obszar docelowych i pośrednich działań transportowych dla istniejących terenów inwestycyjnych oraz obiektów przemysłowych i gospodarczych. Obszar ten wykazuje duże zróżnicowanie pod względem zagospodarowania przestrzennego, dostępności komunikacyjnej, udziału transportu indywidualnego, zbiorowego, czy choćby poziomu rozwoju infrastruktury rowerowej.

Przeprowadzone analizy wskazały, że funkcjonujący w obszarze system transportowy wymaga zmian pozwalających na bardziej komfortowe, szybsze i przyjazne środowisku podróże. Tym samym konieczne było opracowanie kompleksowego dokumentu strategicznego obejmującego swym zakresem wszystkie gałęzie transportu realizowane na terenie obszaru funkcjonalnego Włocławka, którego wdrożenie zapewniać będzie mieszkańcom korzystne opcje transportowe: dostęp do celów podróży i usług, wzrost bezpieczeństwa, poprawę jakości powietrza, zmniejszenie poziom hałasu i emisji gazów cieplarnianych.

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035 rozpoczęły się w styczniu 2022 r., trwały do kwietnia 2023 r. i objęły m.in. działania diagnostyczne, przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy, wypracowanie pakietów działań, konsultacje społeczne.

Wypracowany dokument zakłada działania, których celem będzie rozwój spójnego transportu publicznego, wzrost dostępności komunikacyjnej gmin WŁOF przez stworzenie spójnej siatki połączeń, zmniejszenie udziału transportu indywidualnego przez odpowiednie planowanie przestrzenne, zintegrowaną politykę parkingową i logistykę miejską.

Plan wskazuje możliwości transportowe obszaru, realnie odpowiada na wyzwania i problemy transportowe jego mieszkańców, obejmując kompleksowo wszystkie formy przemieszczania się oraz interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, a uwzględniając kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, buduje kompleksową logikę zmian.

W sierpniu 2023 r. Rada Miejska w Chodczu oraz Rada Miasta Włocławek, jako pierwsze, podjęły uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu. Kolejne jednostki, zgodnie z założeniami, powinny podejmować stosowne uchwały do końca września br.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jego całkowity koszt wyniósł 360 906,00 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 250 741,70 zł.

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA