Wojewódzkie wsparcie dla miast

Rozpoczęły się prace nad założeniami polityki miejskiej samorządu województwa oraz zasadami podziału środków przyszłego wojewódzkiego funduszu rewitalizacji małych i średnich miast.

Wstępne projekty obu dokumentów zostały przedstawione zarządowi województwa 5 sierpnia. Przez cały sierpień oraz we wrześniu będą weryfikowane w toku konsultacji z udziałem prezydentów pięciu największych miast Pomorza i Kujaw, a także regionalnego Konwentu Burmistrzów.

Polityka dotycząca rozwoju poszczególnych miast należy, do ich samorządów. Samorząd województwa, odpowiedzialny za rozwój całego regionu i dysponujący obecnie poważnymi środkami na ten cel, zdecydował się na stworzenie ram oraz nowych instrumentów kreowania polityki wspierania wszystkich miast i miasteczek w Kujawsko-Pomorskiem.

Dokument pod nazwą „Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego (projekt)”, przygotowany przez marszałkowski Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego i przedstawiony zarządowi województwa w miniony wtorek, precyzuje rodzaje miejskich przedsięwzięć, które władze regionu zamierzają wspierać. Zostały zdefiniowane następująco:

- działania związane z innowacyjnym rozwojem
- działania związane z rewitalizacją
- działania na rzecz wzmacniania funkcji metropolitalnych aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

W zakresie polityki innowacyjnego rozwoju jako najważniejsze jej wyznaczniki wskazano między innymi tworzenie miejskich parków naukowych i technologicznych, sieci informatycznych i baz danych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także budowanie warunków dla rozkwitu kapitału społecznego.

W zakresie polityki rewitalizacji jako priorytety wskazano przede wszystkim przygotowanie i uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje biznesowe, odnowę przestrzeni publicznej w centrach miast, renowację zabytków i ochronę miejskiego krajobrazu, tworzenie parków, zieleńców i dziecięcych ogrodów zabaw. Zakłada się, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne zahamują regres objętych nimi organizmów miejskich, uruchomią w nich potencjał gospodarczy oraz uczynią z nich miejsca, w których lepiej żyje się mieszkańcom i do których chętniej trafiają przyjezdni.

Polityka metropolitalna to ta część wojewódzkiej polityki rozwojowej, która powinna sprawić, że zintegrowana aglomeracja bydgosko-toruńska stanie się w ciągu najbliższych lat jedną z metropolii naszego kraju, czyli jednym z jego gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych centrów. By tak się stało, samorząd województwa będzie wspierał między innymi połączenie systemów komunikacyjnych i transportowych Torunia i Bydgoszczy, rozwój najważniejszych instytucji kulturalnych i akademickich obu miast, a także działania zmierzające do zapewnienia Dwumiastu sprawnego systemu zarządzania oraz wypromowania marki metropolii.

Część instrumentów polityki miejskiej samorządu województwa już istnieje – to przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny, w którym na rewitalizację miast przeznaczono 66,5 miliona euro. Środki na tego typu cele znajdują się także w regionalnych komponentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodatkowym narzędziem będzie opracowywany obecnie fundusz rewitalizacji małych i średnich miast, którego wstępne założenia, przygotowane przez marszałkowski Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego, przedstawiono wczoraj zarządowi województwa. Jego beneficjentami będzie 47 miast Pomorza i Kujaw - wszystkie miasta regionu, z wyjątkiem pięciu największych (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia). W założeniach zapisano, że co roku wsparcie w wysokości średnio pół miliona złotych otrzyma 10 z nich. Poziom dofinansowania projektów wyniesie 60-70 proc. ich wartości.

Oba omówione dokumenty, po zakończeniu procesu konsultacji, zostaną poddane pod głosowanie sejmiku województwa.
Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA