XX sesja Rady Miasta

Dzisiaj w Klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej we Włocławku odbędą się obrady XX sesji Rady Miasta. Jako jeden z pierwszych, po informacji międzysesyjnej prezydenta, stawać będzie punkt - interpelacje i zapytania radnych.

Kolejne punkty obrad dotyczyć będą projektów uchwał w sprawie: rozpatrzenia skargi Pawła Reronia na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku; wyrażenia woli budowy basenu miejskiego przy Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku; realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego”; zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok; zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2008r. na realizację zadań inwestycyjnych; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: zachodnią granicą działki nr 12/3 KM 34, ulicami Toruńską, Prymasa St. Wyszyńskiego, wschodnią granicą działki nr 3/2 KM 35, częścią południowej granicy i wschodnią granicą działki nr 3/4 KM 35, częścią południowej granicy działki nr 2/1 KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki oraz południowym brzegiem rzeki Wisły; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” w rejonie jeziora Czarne; wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Własny biznes – postaw na siebie”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu niepieniężnego do Sportowej Spółki Akcyjnej pn. „Włocławskie Towarzystwo Koszykówki” we Włocławku oraz objęcia akcji. Sesję zakończą wolne wnioski i informacje.


Porządek obrad XX sesji Rady Miasta

1. Sprawy organizacyjne
- otwarcie obrad
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji
- zmiany w porządku obrad

2.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Reronia na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku (Projekt uchwały zostanie przesłany w późniejszym terminie).

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli budowy basenu miejskiego przy Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku.

6.Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego”.

7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2008 rok.

8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych.

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta.

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: zachodnią granicą działki nr 12/3 KM 34, ulicami Toruńską, Prymasa St. Wyszyńskiego, wschodnią granicą działki nr 3/2 KM 35, częścią południowej granicy i wschodnią granicą działki nr 3/4 KM 35, częścią południowej granicy działki nr 2/1 KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki oraz południowym brzegiem rzeki Wisły.

11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” w rejonie jeziora Czarne.

12.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Własny biznes – postaw na siebie”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy.

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu niepieniężnego do Sportowej Spółki Akcyjnej pn. „Włocławskie Towarzystwo Koszykówki” we Włocławku oraz objęcia akcji.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.
1 komentarz

madafaka

fajnie się skrzypek z grządzielem pożarli, będzie trzeba obejrzec w tv :D

1 1
ID:2317


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA