Pozwolenia na budowę domu

37 decyzji pozwoleń na budowę wydał przez ostatni miesiąc Wydział Urbanistyki i Architektury UM. Wydano 16 decyzji o warunkach zabudowy i 5 pozwoleń na rozbiórkę.

Mieszkańcy, którzy planują budowę domu, muszą pamiętać m.in. o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Należy dodać również załączniki, takie jak 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Ponadto oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zależności od rodzaju i lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego należy dostarczyć decyzję na wyłączenie gruntów na cele nierolnicze pod planowaną inwestycję, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. Podania i załączniki, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają m.in. dokumenty dotyczące budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna, a także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi. Odpowiednie dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców włocławskiego magistratu (stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury), Zielony Rynek 11/13, budynek B, sala 3.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..