27,5 mln zł dla Włocławka

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedsięwzięć związanych z porządkowaniem historycznych centrów oraz renowacją i modernizacją innych zaniedbanych fragmentów tkanki urbanistycznej.

W puli jest prawie 250 milionów złotych, z czego 27 mln 504,35 tys. zł przeznaczonych zostanie dla Włocławka. Są to europejskie środki na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast. Podstawą do rozdysponowania pieniędzy będzie lokalny program rewitalizacji, czyli ustalona poprzez społeczne konsultacje strategia dotycząca kompleksowych procesów przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych obszarach zurbanizowanych.

Rewitalizacja to proces wieloletni, kompleksowy i skoordynowany. Jej celem jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej. W tym zagadnieniu mieści się także poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze obszaru oraz odbudowa więzi społecznych. Program rewitalizacji wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji oraz zakres działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacje infrastruktury technicznej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Podejmowane będą również działania mające na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i patologii społecznych. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego przyszłego roku i potrwa do 26 czerwca.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..