Aktywność ekonomiczna ludności w naszym województwie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2007 r.

Z badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 830 tys. osób i było to o 51 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku i o 28 tys. osób mniej niż
w II kwartale 2007 r. Aktywni zawodowo stanowili 4,9 % ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w Kraju. W III kwartale br. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 5,8 % w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i o 3,3 % w stosunku do II kwartału br. Wśród aktywnych zawodowo w III kwartale 2007 r. większość,
bo aż 61,2 % stanowili mieszkańcy miast, a 57,1 % to mężczyźni. Najliczniejszą grupą wiekową, liczącą 231 tys. osób, tj. 27,8 % ogółu aktywnych zawodowo stanowiły osoby w wieku 35–44 lat. Pod względem poziomu wykształcenia najwięcej, bo 320 tys., tj. 38,6 % ogółu aktywnych zawodowo było osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2007 r. ukształtował się na poziomie 50,7 %, tj. o 3,4 pkt procentowego niższym niż w Kraju.

W województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale br. pracowało 735 tys. osób, tj. 88,6 % aktywnych zawodowo w województwie. Większość pracujących stanowili mieszkańcy miast (60,5 %) oraz mężczyźni (57,8 %).

W okresie lipiec-wrzesień br. bezrobotni województwa kujawsko-pomorskiego (95 tys. osób) stanowili6,2 % ogółu bezrobotnych w Kraju. W analizowanym kwartale 2007 r. stopa bezrobocia wyniosła 11,4 %, co oznacza spadek o 4,6 pkt procentowego w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i o 1,1 pkt procentowego
w stosunku do II kwartału br.

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w III kwartale 2007 r. wyniósł 19 miesięcy. Najczęściej stosowaną metodą poszukiwania pracy było korzystanie z usług biur pracy (85,3 %).

Wśród 806 tys. biernych zawodowo przeważały grupy: mieszkańców miast (62,9 %), kobiet (62,2 %), osób w wieku 55 lat i starszych (53,2 %) oraz osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (44,9 %).


Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Miasto wesprze szpital i włocławskich przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z godziny na godzinę. Dzisiaj w ratuszu..

Bez opłat za parkowanie. PiS wnioskuje do prezydenta

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pisma do prezydenta Włocławka między innymi o..

Radni z Klubów PO i SLD apelują o wsparcie dla szpitala

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do..

Tarcza Antykryzysowa - ochrona przed skutkami epidemii

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma..

W obawie przed koronawirusem podpisano porozumienie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ratusz zorganizował kolejną..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..