Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę cukrowni

Poseł PiS Łukasz Zbonikowski zawiadamia prokuraturę o popełnieniu przestępstwa na szkodę pracowników oraz majątku Skarbu Państwa przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa

Działając na podstawie art. 304 § l k.p.k. zawiadamiam , że w związku ze swoją działalnością Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dowiedziałem się o popełnieniu przestępstwa na szkodę pracowników oraz majątku Skarbu Państwa przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. w związku z art. 585 § l k.s.h.

UZASADNIENIE

Działania Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, co do postanowienia o likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim - jednej z najbardziej wydajnych ekonomicznie cukrowni jest niezrozumiałe i szkodliwe pod względem ekonomicznym całej Krajowej Spółki Cukrowej.

W kampanii 2007/2008 przy niskich nakładach inwestycyjnych Cukrownia w Brześciu Kujawskim przerobiła 430 401 ton buraków cukrowych, średni przerób dobowy 4 221 ton / dobę , wyprodukowano 64 000 ton cukru i uzyskano wydatek 14, 71% n.b. A tym samym uzyskano najniższy koszt wytworzenia l kg cukru w całej Krajowej Spółce Cukrowej. Niski koszt uzyskano między innymi poprzez intensywne prowadzenie programu restrukturyzacji zakładu oraz zatrudnienia, a także dzięki dogodnemu położeniu zakładu pośród obszarów plantacyjnych. Średnia odległość plantatorów od Cukrowni wynosi 15 km, najdalej położona plantacja znajduje się w odległości 35 km . W przypadku likwidacji Cukrowni wydłuży się droga transportu surowca, co zwiększy koszty przerobu cukru a w konsekwencji pogorszy wyniki całej spółki.

W ramach działań restrukturyzacyjnych na przełomie lat 1999/2000 obniżono zatrudnienie likwidując dział transportu i służbę dozorowania.
Cukrownia położona jest poza miastem, z pełną infrastrukturą drogową i urządzeniami wagowymi, posiada niezależne dwie linie energetyczne wysokiego napięcia, wyposażona jest w nowoczesną turbinę oraz jeden z najnowocześniejszych dyfuzorów w Polsce. Nakładem wielu milionów złotych oddano w 2007r. nowoczesną oczyszczalnie ścieków, pracującą na potrzeby cukrowni.
Cukrownia składa się z kompleksu budynków mających wartość zabytkową, a tym samym podlega Urzędowi ochrony Zabytków - nie podlega rozbiórce. Likwidacja cukrowni spowoduje konieczność zwiększenia nakładów na utrzymanie budynków i opiekę nad zabytkami.

Powyższe aspekty zamknięcia cukrowni wskazują na sprzeczność z celami przedstawionego programu restrukturyzacyjnego, który został opracowany przez niepełny skład zarządu. Projekt tego planu nie posiada ekonomicznego uzasadnienia zamknięcia Cukrowni o tak niskich kosztach produkcji i funkcjonowania. Szacowane wpływy z pomocy restrukturyzacyjnej prawie w całości przeznaczone zostaną na nakłady związane z demontażem urządzeń i wyburzeniem części budynków Cukrowni.
Przedstawiony przez Spółkę Plan Społeczny nie odpowiada warunkom zawartym w załączniku do Zarządzenia Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 17.12.2007 roku, którego pkt. 8.2.1 określa wpływ procesu restrukturyzacji na sytuację socjalną pracowników ,, powinien on odpowiadać wymaganiom społecznym a zamknięcie zakładu produkcyjnego nie spowoduje pogorszenia warunków życia pracowników”.
Mając na uwadze względy ekonomiczne, nakłady na cukrownie w Brześciu Kujawskim, jakie zostały poczynione w ciągu ostatnich lat, modernizacja i restrukturyzacja zatrudnienia nie znajdują logicznego a tym bardziej ekonomicznego uzasadnienia likwidacji najbardziej rentownego zakładu pracy, oraz jedynego dużego zakładu pracy w powiecie Włocławskim oraz w gminie Brześć Kujawski.

Decyzja zarządu jest niezrozumiała i nie ma logicznego uzasadnienia w ekonomi oraz strategii rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej .
Likwidowanie najbardziej rentownego zakładu wchodzącego w skład Krajowej Spółki Cukrowej, nowoczesnego, modernizowanego przez ostatnie lata ogromnym wysiłkiem finansowym i czynnikiem ludzkim jest - zgodnie z brzmieniem art. 585 § l k.s.h. - działaniem na szkodę majątku Skarbu Państwa, wymierzonym w lokalną społeczność oraz przemysł cukrowniczy w Polsce.

W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA