II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Germanistów

Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku organizuje w dniach 15-16 kwietnia w budynku dydaktycznym PWSZ przy ul. Mechaników 3 II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych”. Konferencja odbywa się pod patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku prof. zw. dra hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego.

Mając na uwadze wysoką jakość kształcenia przyszłych nauczycieli włocławska uczelnia podejmuje wiele działań uzupełniających program kształcenia. Jest także jedną z nielicznych uczelni w kraju realizujących z powodzeniem dwuprzedmiotowe kształcenie nauczycieli w zakresie filologii obcych. Konferencje naukowe dla metodyków nauczania języków obcych, organizowane przez zakład filologii germańskiej stały się corocznym forum wymiany doświadczeń dla praktyków uniwersyteckich. Celem już kolejnej konferencji z tego cyklu jest wymiana doświadczeń oraz wyników badań naukowych językoznawców, szczególnie germanistów w zakresie: kierunków rozwoju współczesnej lingwistyki i jej odniesienia do teorii i praktyki nauczania języków obcych; aktualnych tendencji w dydaktyce języków obcych, zwłaszcza dla dydaktyki gramatyki i leksyki oraz perspektyw badań glottodydaktycznych u progu XXI wieku. Z zaproszenia do udziału w konferencji skorzystali germaniści min. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego, Łódzkiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, włocławskiej , konińskiej i elbląskiej PWSZ.

Program konferencji

11.00 - otwarcie konferencji przez J.M. Rektora PWSZ we Włocławku prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego

11.15 - powitanie gości i zaproszenie do obrad przez Prorektora PWSZ we Włocławku
dr. Jana Bekasińskiego i Dyrektora Instytutu Neofilologii dr. Waldemara Grzybowskiego

11.30-13.30 - moderacja - prof. dr hab. Józef Grabarek (UG)

Referaty:

11.30-12.00 - dr Adam Szeluga (UG, PWSZ Włocławek): Miejsce dydaktyki języków obcych we współczesnych badaniach językoznawczych. Wybrane aspekty.

12.00-12.30 - prof. dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek (UG): Rola wiedzy o życiu codziennym i kulturze codziennej w procesie nauczania języka niemieckiego.

12.30-13.00 - dr Joanna Chojnacka-Gärtner (PWSZ Konin): Konstruktywizm, a strategie efektywnego czytania w języku obcym - projekt badawczy.

13.00-13.30 - dyskusja
13.30-14.30 - przerwa obiadowa
14.30-16.30 - moderacja - dr Anna Właszyn (PWSZ Elbląg)

Referaty:

14.30-15.00 - dr Ernest Kuczyński (UŁ, PWSZ Włocławek): Anglicyzmy w języku niemieckim.

15.00-15.30 - prof. dr hab. Józef Grabarek (UG): Rola austriackiego wariantu narodowego języka niemieckiego  w nauczaniu języka niemieckiego oraz na studiach germanistycznych
w Polsce.

15.30-16.00 - dr Sylwia Firyn (UG): Stara i nowa pisownia w procesie nauczania języka niemieckiego jako obcego.

16.00-16.30 dyskusja

16.30-17.00 - przerwa

17.00-18.30 - moderacja – dr Hanna Stypa (UKW Bydgoszcz)

Referaty:

17.00-17.30 - mgr Ewa Fołta (UJ): "Lexikalische Einheiten von Fachsprachen in kontrastiver Lexikologie".

17.30-18.00 - mgr Lidia Derebecka (UG): Przyimki niemieckie rządzące celownikiem: możliwości ich przyswajania w procesie glottodydaktycznym.

18.00-18.30 - dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

Środa 16 kwietnia 2008

9.00-11.00 - moderacja - dr Joanna Chojnacka – Gärtner (PWSZ Konin)

Referaty:

9.00-9.30 - dr Dörte Elmhorst (PWSZ Konin): Gruppen- oder Sondersprache- Einfluss der sozialen Kommunikation,- Einfluss der Fachkommunikation am Beispiel Jugendsprache und Sprache der Technik

9.30-10.00 - mgr Anna Trynkler (UG): Wizualizacja wybranych zagadnień gramatycznych w procesie dydaktycznym

10.00-10.30 - mgr Arkadiusz Jasiński (UKW Bydgoszcz): O akwizycji struktur językowych w ujęciu gramatyki konstrukcji

10.30-11.00 - dyskusja

11.00-11.30 - przerwa

11.30-14.00 - moderacja - dr Anna Właszyn (PWSZ Elbląg)

Referaty:

11.30-12.00 - mgr Marta Bieszk (UG): Techniki wspomagające percepcję, magazynowanie i(re-)produkcję struktur fonetyczno-fonologicznych w układzie syntagmatyczno-syntaktycznym.

12.00-12.30 - dr Hanna Stypa (UKW Bydgoszcz): Frazeologizmy w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego. Kilka uwag glottodydaktycznych.

12.30-13.00 – mgr Agnieszka Żółtowska-Milewska (UG): Znaczenie treści krajoznawczych w podręcznikach do nauki i nauczania języka niemieckiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym

13.00-13.30 - mgr Dorota Młynarczyk-Kowalec (PWSZ Włocławek): Od tekstu do projektu-wybrane aspekty pracy ze współczesnym tekstem literackim.

13.30-14.00 - dyskusja

14.00 - zakończenie
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Miasto wesprze szpital i włocławskich przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z godziny na godzinę. Dzisiaj w ratuszu..

Bez opłat za parkowanie. PiS wnioskuje do prezydenta

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pisma do prezydenta Włocławka między innymi o..

Radni z Klubów PO i SLD apelują o wsparcie dla szpitala

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do..

Tarcza Antykryzysowa - ochrona przed skutkami epidemii

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma..

W obawie przed koronawirusem podpisano porozumienie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ratusz zorganizował kolejną..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..