Współpraca Policji i Straży Miejskiej

Policjanci jednoznacznie pozytywnie ocenili współpracę ze strażami miejskimi, doceniając przede wszystkim wspólne służby policjantów ze strażnikami, wymianę informacji o zagrożeniach czy patologiach społecznych, a także angażowanie się strażników w programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Takie wnioski zostały przedstawione podczas warsztatów, jakie z inicjatywy Komendy Głównej Policji odbyły się w Zakopanem w dniach 8-9 kwietnia. W warsztatach uczestniczyli koordynatorzy komend wojewódzkich policji nadzorujący działalność straży i przedstawiciele szkół policyjnych realizujący zajęcia z zakresu prewencji a także urzędnicy MSWiA i Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami nadzór fachowy nad strażami miejskimi i gminnymi sprawuje Komendant Główny Policji za pośrednictwem Komendantów Wojewódzkich. Włocławska Straż Miejska podlega ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W dniu 05 marca Pierwszy Zastępca Komendanta bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej insp. Krzysztof Zakurzewski przesłał na ręce Prezydenta Miasta Włocławek pismo, w którym wyraził uznanie dla wkładu włocławskich municypalnych w poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

W Zakopanem z uczestnikami warsztatów spotkał się Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA i nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk - zastępca Komendanta Głównego Policji. Jak podkreślił minister, istotnym jest otwieranie się Policji na współpracę z samorządami i partnerami społecznymi w celu realizacji zbieżnych zadań ustawowych.

Straż miejska (gminna), traktowana jako partner jest formacją, która wraz z Policją powinna dążyć do utrzymania porządku publicznego w środowiskach lokalnych. Wskazał także, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o straży gminnej (miejskiej) i ustawy o Policji zmierza do tego, by dostosować przepisy w zakresie funkcjonowania straży do potrzeb, jakie obecnie niesie za sobą szeroko rozumiana ochrona porządku publicznego. Minister wyraził przekonanie, że warsztaty zapoczątkują szereg spotkań przedstawicieli komend wojewódzkich policji z komendantami straży miejskich i gminnych.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, przychylając się do wypowiedzi ministra stwierdził, że widzi potrzebę współpracy jednostek Policji ze strażami gminnymi i miejskimi. - Jest to partner, któremu ustawodawca także powierzył obowiązki w zakresie ochrony porządku publicznego - stwierdził nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk. Jak wskazał, dane statystyczne z działalności straży gminnych (miejskich) w 2007 r., pomimo, że jest to formacja znacznie mniej liczebna od Policji, świadczą o dużym jej zaangażowaniu w wykonywanie ustawowych zadań. Źródło: (NS)
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA