Strategia rozwoju miasta ukończona

Zakończyły się prace nad projektem Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+. Projekt zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Włocławek na najbliższej sesji.

Dla tego dokumentu przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W ramach powyższej procedury sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko, a w dniach 20.12.2013 – 10.01.2014 odbyły się konsultacje społeczne obu opracowań.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym dokumenty zostały przekazane do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, gdzie uzyskały pozytywną ocenę.

W wyniku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ został uzupełniony o zapisy odnoszące się ściśle do kwestii środowiskowych wskazując na prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, w tym szczególnie obszarów chronionych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt Strategii zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Włocławek na najbliższej sesji.

Pod adresem: http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/13004_53037.html zostały opublikowane wersje elektroniczne obu dokumentów - projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ (wersja IV, styczeń 2014) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii oraz Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
7 komentarzy

zxxc

Zacznijcie to czytać...

"Wskaźnik stopy bezrobocia na terenie miasta Włocławek rośnie od 2008 r. i w 2011 r. wyniósł 19,8% (w 2012 roku 20,6%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku
powiększa się z roku na rok, i na koniec 2011 roku wynosiła 10 425 osób. Ponad 85% zrejestrowanym bezrobotnym nie przysługuje prawo do pobierania zasiłku.

Biorąc pod uwagę strukturę wieku, największą grupę bezrobotnych, czyli około 42%, stanowią ludzie młodzi, w wieku od 18-34 lat. Wykształcenie osób bezrobotnych pokazuje, iż największą grupę, czyli około 64% (od 2007 zmalało o 3,7%), stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej, nie posiadający jeszcze doświadczenia zawodowego. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnący odsetek osób z wykształceniem wyższym, który na przestrzeni lat wzrósł o 2,7%."

No wspaniale się rozwijamy...

"W końcu 2011 roku działalność prowadziło we Włocławku 11 765 podmiotów
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, w odniesieniu do 2007 r. nastąpił spadek liczby podmiotów o 14,8%. Równocześnie odnotowano spadek wartości wskaźnika przedsiębiorczości o 13,3%. Niezmiennie widoczna jest znacząca przewaga ilościowa przedsiębiorstw sektora prywatnego (97,5% wszystkich przedsiębiorstw w 2011 roku) nad publicznym.

Wśród jednostek gospodarczych wg sektorów gospodarki dominuje sektor usługowy (ok. 81%) nad przemysłowym (ok. 18%). W sektorze usług w mieście przeważa handel (57,4% w 2011 r.)."

Jesteśmy tacy przyjaźni przedsiębiorcom, nie podnosimy podatków i w ogóle....

No i oczywiście jest tez diagnoza:

"Problemem kluczowym dla miasta Włocławek jest wysokie bezrobocie. Do przyczyn problemu zalicza się zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w tym przede wszystkim: ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, likwidacje włocławskich zakładów pracy zapoczątkowane już w latach 90-tych ubiegłego wieku, system kształcenia niedostosowany do potrzeb rynku pracy na różnych poziomach kształcenia, brak wykwalifikowanej kadry, brak kapitału inwestycyjnego. Jako skutek wysokiego bezrobocia wyszczególnia się głównie: zubożenie społeczeństwa, brak pozytywnej energii (pesymizm), brak potrzeb wyższego rzędu, starzejące się społeczeństwo, patologie, uciekająca młodzież, zarówno do większych miast jak i zagranicę, spadek liczby mieszkańców."

I miasto chwali się dokumentem w którym samo przyznaje ze oblało egzamin?
Od kiedy oni rządzą, od wczoraj?

1 1
ID:56000

$$$

@zxxc: Więc jakie masz konstruktywne propozycje? Masz jakąś koncepcję, choć jedną, niewielką ????

1 1
ID:56009

zxxc

@~$$$: jednemu już tłumaczyłem, możesz poczytać: http://www.wloclawek.info.pl/wloclawianie_pisza,comments,10310.html#comment-53871

1 1
ID:56010

$$$$

@zxxc: Czytaj ze zrozumieniem. Nie chcę abyś cokolwiek mi tłumaczył i kogokolwiek obrażał. Podaj jedynie swoje konstruktywne propozycje. Choć jedną...

1 1
ID:56015

zxxc

@~$$$$: to ty czytaj ze zrozumieniem, w poście do którego dałem linka podałem conajmniej kilka pomysłów, a w tym nawet więcej: http://www.wloclawek.info.pl/nowosci,wiadomosci_wloclawek_i_region,1,1,10_glownych_grzechow_prezydenta_miasta,23011.html#comment-51099

Z radością podyskutuje merytorycznie na temat tego czego temu miastu potrzeba - no chyba ze argumentem ma być 2ligowy stadion, nie do końca piękne bulwary, czy ocean kostki brukowej na zielonym rynku itd.

1 1
ID:56020

Radio_Moskwa

Najlepszym rozwiązaniem i wyjściem z obecnej biedy oraz szalejącego bezrobocia jest postawienie jeszcze jednego stadionu i co najmniej dwóch przystani. Jednej dla jachtów dla tych, którzy się dorobili w pierwszej fazie unijnych pieniędzy i drugiej dla tych, którzy się dorobią w ostatnim siedmioletnim skoku na unijne dofinansowanie. Sądzę, że jest to jedyne rozsądne posunięcie, które zapewni odpowiednią przyszłość i wzmocni pozycję Włocławka w walce na turystycznym rynku krajowym jak i międzynarodowym! Nie bójmy się tego i patrzmy z ufnością i w brew wszelkim malkontentom róbmy "swoje"! Ci, którzy zamiast wspierać te szczytne i nowatorskie posunięcia zatruwają swym jadem niedojrzałe jeszcze głowy młodzieży winni się wstydzić i miast narzekać na obecny stan rzeczy zawsze mogą wyjechać do innych miast lub krajów. Nam potrzeba spokoju gdyż tylko spokój i pojednanie zapewni dobrobyt dla nas i naszych dzieci!

1 1
ID:56021

george best

Śmiejecie sie z Palikota albo Korwina dajcie im swoje głosy bo reszcie bajkopisarzy podziękowac.

1 1
ID:56085


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA