Nowe inwestycje w województwie realizowane w ramach RPO

Podczas kwietniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 uruchomił środki na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, inwestycje w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ochronę zasobów kultury i ochronę przyrody.


Duży pakiet konkursów zostanie ogłoszony w ramach ZIT-u, czyli wydzielonej z Regionalnego Programu Operacyjnego puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Ten komponent naszego RPO realizujemy poprzez instytucję pośredniczącą, której przewodniczącym jest Prezydent Bydgoszczy. To ona przedstawia nam swoje projekty, które omawiane są podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego – mówi marszałek Piotr Całbecki


- W maju 2017 rozpoczną się nabory wniosków w dwóch konkursach (jeden w ramach ZIT) o dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i czyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W jednym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 mln złotych.

- Po raz pierwszy w ramach ZIT zostaną uruchomione środki – blisko 8 mln złotych, nabór w czerwcu – na ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie można uzyskać pieniądze m. in. na ochronę siedlisk i gatunków zagrożonych, tereny zielone, w tym parki i ogrody botaniczne, w miastach i na obszarach podmiejskich, tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych, a także działania edukacyjne.

- 3,5 miliona to suma, która pozwoli na uzupełnienie oferty usług społecznych na rzecz rodzin z dziećmi do lat 3 (konkurs w ZIT). Powstaną nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, będzie też można sfinansować w ten sposób koszty zatrudnienia i przeszkolenia zawodowego dziennych opiekunów i niań. Nabór planowany jest w czerwcu.

- W maju ruszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych (konkurs w ZIT). Do podziału wśród samorządów terytorialnych i ich jednostek jest w sumie 9,5 miliona złotych.

- Prawie 7,5 miliona złotych trafi na tworzenie miejsc dla maluchów w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego (w ramach ZIT). Chodzi o rozbudowę, remont i wyposażenie tego typu placówek. O wsparcie mogą zabiegać samorządy lokalne i ich jednostki. Nabór planowany jest w czerwcu.

- Na czerwiec przewidziano nabór wniosków (w ramach ZIT) o wsparcie budowy i przebudowy ścieżek rowerowych. Do podziału w konkursie jest 16,5 miliona złotych. O wsparcie mogą zabiegać samorządy lokalne oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi.

- W ramach ZIT ogłoszony zostanie także konkurs, w ramach którego 14,3 miliona złotych trafi na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkach, otoczeniu zabytków oraz obszarach zabytkowych i poprzemysłowych o wartościach historycznych, a także rozbudowę i przebudowę instytucji kultury oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych. Wsparcie przewidziane jest dla samorządów terytorialnych i ich jednostek.
1 komentarz

gość-92914

Kolejne pożyczki z pejsatych banków -jak w Grecji .

0 0
ID:71240


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Rada oceni pracę prezydenta. Obniżą pensję włodarzowi?

Od 1 lipca zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów, zmniejszające o..

Impas w sprawie mieszkań. Radni SLD chcą porozumienia

Dzisiaj odbyła się konferencja Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, której..

Klub Radnych PiS chce budowy mieszkań we Włocławku

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości, podczas której..

Jest kolejny kandydat na stanowisko prezydenta miasta

W środę odbyła się konferencja radnych niezależnych na której przedstawiono..

SLD chce zwiększenia środków na transport zbiorowy

Dzisiaj na placu Wolności odbyła się konferencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej,..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..