Od marca emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić

Wielu emerytów i rencistów nadal pracuje. Niektórzy z nich muszą jednak pamiętać o dozwolonych limitach przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że wypłata świadczenia zostanie pomniejszona lub zawieszona.


O limitach muszą pamiętać tylko wcześniejsi emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. Bez ograniczeń mogą również dorabiać renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - dodaje rzeczniczka.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się, co kwartał, wraz ze zmianami w przeciętnym wynagrodzeniu (w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu).W porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 grudnia 2019r. do 29 lutego 2020r., pracujący emeryt i rencista od 1 marca 2020r. będzie mógł więcej dorobić. Kwoty miesięcznego przychodu, które mają wpływ na wypłacane świadczenia, wynoszą odpowiednio: 70% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia (3639,10zł) oraz 130% wynagrodzenia (6758,20zł).

Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenia po przekroczeniu 130%. Kwota dodatkowego przychodu emerytów i rencistów, która od 1 marca spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, to 3639,10zł. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli natomiast przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną tj. 6758,20 zł. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 marca kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną wynosi 3639,10zł, ale po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia. ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie także wtedy, gdy uprawniony osiąga przychód z dodatkowej pracy i jest wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę oraz gdy wykonuje dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłaca już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także:
- przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.
- kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
- przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
1 komentarz

gość-13744

To chyba pierwszy od lat rząd który przypomniał sobie że jest taka grupa Polaków wykorzystanych przez państwo i pozostawionych do ,,utylizacji'' . Przez okres powojenny ci ludzie tyrali za michę ryżu w imię ,,budowy socjalizmu'' w zamian za co państwo w drodze łaski przyznało im ,,emerytury'' zbyt wysokie żeby umrzeć a zbyt niskie aby żyć , oraz ,,gratis ''miejsca w rocznych kolejkach do specjalistów .
Dla porównania- NIEMIECKI EMERYT który służył w Wermachcie ma dożywotnią emeryturę , bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych , bezpłatne leki , bezpłatne sanatoria , opiekuna na koszt państwa , dopłatę do czynszu .
Polski emeryt przy niemieckim emerycie to nadal żebrak !

0 0
ID:82578


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Samorządowcy apelują o mobilizację i udział w wyborach

W najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał Trzaskowski i..

Wybory 2020. Piknik obywatelski za wysoką frekwencję

Już w najbliższą niedzielę o najwyższy urząd w państwie powalczy Rafał..

Joanna Borowiak członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..