Wojewódzkie służby zatrudnienia na wysokości zadania

Wojewódzki Urząd Pracy udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. 


Do toruńskiego WUP, podobnie jak do wszystkich pozostałych wojewódzkich urzędów pracy w całym kraju, mogą się zwracać pracodawcy, którzy w związku z epidemią Covid-19 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 15 proc. i chcą utrzymać zatrudnienie. Otrzymają dofinansowanie do trzymiesięcznych (kwiecień-czerwiec) wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub pracujących w powodu kryzysu z niższym wymiarze pracy. Kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa złożyły już 758 tego typu wniosków na 123 mln zł łącznie. Wsparcie otrzymało 91 firm, wypłacono im łącznie blisko 7 milionów złotych, świadczenia dotyczą ponad 4 tysięcy zatrudnionych.

Koordynowanymi przez WUP instrumentami wsparcia przedsiębiorców finansowanymi z Funduszu Pracy dysponują powiatowe urzędy pracy. To do tych rozwiązań samorząd województwa dołożył 70 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powiatowe urzędy pracy proponują:

- niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
- świadczenia dla samozatrudnonych
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla małych i średnich firm
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla organizacji pozarządowych.

Nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej prowadzi obecnie 17 z 20 powiatowych urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem. WUP przekazał zarządzającemu rezerwą Funduszu Pracy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 30 pozytywnie zaopiniowanych wniosków powiatowych urzędów pracy na łącznie 93 miliony złotych. Środki te są przeznaczone na jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (59 mln zł) oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników i świadczenia dla samozatrudnionych (34 mln zł).

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił dedykowaną infolinię (tel. 56 669 39 95) i specjalny, obsługiwany na bieżąco adres poczty elektronicznej (tarcza@wup.torun.pl). Szczegółowe informacje także na stronie internetowej https://wuptorun.praca.gov.pl/ (zakładka Tarcza Antykryzysowa).
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Joanna Borowiak członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się..

Rusza rządowe wsparcie na samorządowe inwestycje

O zainicjowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę Funduszu Inwestycji Samorządowych..

Miasto wesprze szpital i włocławskich przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z godziny na godzinę. Dzisiaj w ratuszu..

Bez opłat za parkowanie. PiS wnioskuje do prezydenta

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pisma do prezydenta Włocławka między innymi o..

Radni z Klubów PO i SLD apelują o wsparcie dla szpitala

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z prośbą do..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..