Radna skłamała?

Stwierdzenie Pani Radnej Doroty Dzięgielewskiej, zamieszczone w artykule pt. „Sukces miasta, czy sukces medialny prezydenta” w tygodniku „Puls Regionu, że załatwienie sprawy uregulowania stanów prawnych nieruchomości pod drogą krajową nr 1 nastąpiło z mocy prawa w związku z wejściem w życie odpowiednich w tej kwestii ustaw jest nieprawdziwe.


Regulacja tych stanów nastąpiła bowiem w wyniku przeprowadzonych postępowań dowodowych i złożenia - na podstawie zgromadzonych w tych postępowaniach dokumentów – wniosków do Sądu Rejonowego we Włocławku Wydziału Ksiąg Wieczystych o założenie dla tych nieruchomości ksiąg wieczystych oraz wpisanie w tych księgach jako właściciela Skarb Państwa, a organ reprezentujący Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Włocławek jako starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przez Prezydenta Miasta Włocławek zostały złożone o powyższe do Sądu wnioski wraz z dokumentami:

1. z dnia 14 grudnia 2006 r., które dotyczyły 100 działek o łącznej powierzchni 37,0225 ha.

2. z dnia 7 lutego 2007 r. w odniesieniu do 13 działek o łącznej powierzchni 0,0208 ha, które były objęte wywłaszczeniem na rzecz Skarbu Państwa dokonanym w 1967 r. przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, a nie podjęto po tym działań mających na celu ujawnienie nowego właściciela, tj. Skarbu Państwa w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów.

3.Z dnia 5 kwietnia 2007 r. i kilku późniejszych o wykreślenie z 28 ksiąg wieczystych dotyczących 52 działek o łącznej powierzchni 2,0971 ha wpisów Skarb Państwa „pod zarządem i w użytkowaniu Zakładów Azotowych „Włocławek” i w to miejsce wpisanie właściciel Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Włocławek jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto, w związku z tym, że w odniesieniu do kilkunastu z tych działek istniały rozbieżności w ich powierzchni i oznaczeniu ujawnionym w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych, zostały złożone wraz z odpowiednią dokumentacją wnioski do Sądu o sprostowanie w księgach wieczystych oznaczenia i powierzchni nieruchomości.

Wszystkie z tych wniosków zostały przez Sąd rozpatrzone pozytywnie. Na podstawie dokonanych przez Sąd wpisów w księgach wieczystych, zmienione zostały wpisy w dokumentach ewidencji gruntów. Łącznie regulacją, o której mowa wyżej zostało objętych 165 działek o łącznej powierzchni 39,1404 ha.

Informuję jednocześnie, że zmieniona w grudniu ubiegłego roku i w roku bieżącym ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która daje możliwość nabywania z mocy prawa pod drogi publiczne na rzecz Skarbu Państwa ( w odniesieniu do dróg krajowych) i odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego ( w odniesieniu do pozostałych dróg publicznych) własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Następuje to, z dniem w którym stanie się ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi i za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Na mocy przepisów tej ustawy ostateczna decyzja o lokalizacji drogi publicznej stanowi również podstawę do wydania przez wojewodę albo starostę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu czy też wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Ustawa ta nie stanowi jednak o regulacji stanów prawnych nieruchomości w sytuacjach, które zostały objęte wyżej przedstawioną regulacją na rzecz Skarbu Państwa, przeprowadzoną przez Prezydenta Miasta Włocławek.


Z poważaniem
Monika Budzeniusz, rzecznik prasowy prezydenta Włocławka
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA