7 września wchodzą zmiany we wzorze świadectwa pracy

7 września zmianie ulegnie dotychczasowy wzór świadectwa pracy. Dwukrotnie zostanie wydłużony okres, w którym pracownik nie zgadzający się z wystawionym dokumentem, może wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie.


Na mocy obowiązujących przepisów prawa, pracownik, który nie zgadza się z treścią świadectwa pracy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni. Powyższa informacja powinna wynikać wprost z pouczenia zawartego w świadectwie pracy. W świetle nowych przepisów, powyższy termin ulegnie zmianie.

W nowym wzorze świadectwa pracy zostanie zamieszczone pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku do sądu pracy, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Prawo pracownika, jako obowiązujące od dnia 07 września 2019 r. wynikać będzie z art. 97 § 2 (1) Kodeksu pracy. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności, pracodawca najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Powyższa regulacja umożliwi zatem pracownikowi realizację prawa wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy w terminie dwukrotnie dłuższym, niż dotychczas. Obowiązujący od dnia 7 września 2019 r. nowy termin, nie stanowi jedynej zmiany, wprowadzonej przez ustawodawcę. Aktualna treść pouczenia, nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania pracownikowi sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie kwestionowanego świadectwa pracy. Nadchodzące zmiany, nie będą obligowały pracodawcy do dalszego działania w tym zakresie. W ocenie ustawodawcy kwestia sposobu, jak i konieczność wskazania sądu właściwego, mogła generować trudności po stronie pracodawcy. Zasadnym pozostaje zatem odwołanie się do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, określających właściwość miejscową sądów w sprawach z zakresu prawa pracy.

Patrycja Maciejczak
aplikant radcowski

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (projekt z dnia 8 lipca 2019 r.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141).
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Aleksander Kwaśniewski poparł kandydaturę Janusza Zemke

Wczoraj w zrewitalizowanym parku na Słodowie odbyło się spotkanie z byłym prezydentem..

PiS zachęca do udziału w nadchodzących wyborach do PE

26 maja będziemy mogli wybrać swoich przedstawicieli do europarlamentu. W..

Wystartowała kujawsko-pomorska kampania profrekwencyjna

Nasze województwo potrzebuje własnych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tylko..

Europoseł Janusz Zemke - „Unia Europejska jest tutaj "

Z Januszem Zemke, posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa..

Katarzyna Zarębska kandydatką do Europarlamentu

W sobotę PO podała listę swoich kandydatów do zbliżających się wyborów..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..