XVI Sesja Rady Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Włocławek V kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 11.04.2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia XVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
- odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
- przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Włocławek.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Modzerowie.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.
7. Przedstawienie Uchwały Nr 41/2008 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2008 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 r.
9. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
10. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy za 2007 r. oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2007 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej przez pracodawców wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Modzerowie.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko - Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.
16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad. Źródło: gmina.wloclawek.pl
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA