Magistrat podsumował działania w ramach rewitalizacji

Remonty kamienic, szereg działań pomocowych skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, pierwszy park kieszonkowy i mural, a także prowadzone na szeroką skalę nasadzenia zieleni to tylko niektóre działania realizowane w 2019 r. w Śródmieściu Włocławka w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.


Na realizację w 2019 roku przedsięwzięć i projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) samorząd Włocławka przeznaczył 4 710 861,45 zł, natomiast od 2018 roku, czyli od początku realizacji GPR – 5 728 384,34 zł. Uwzględniając środki prywatne w kwocie 984 491,40 zł wydatkowanej w związku z realizacją remontów nieruchomości prywatnych wynikających z objęcia Śródmieścia Specjalną Strefą Rewitalizacji, należy zaznaczyć, iż w 2019 roku realizacja procesu rewitalizacji zaangażowała 5 695 352,85 zł, a od początku realizacji GPR - 6 712 875,74 zł.

W ramach GPR w 2019 r. przewidziano do realizacji 40 przedsięwzięć, a w nich 50 projektów, w tym: 14 projektów kontynuowanych od 2018 r. i 36 projektów rozpoczętych w 2019 r. Do końca 2019 roku zostało zakończonych 7 projektów, w 2020 r. zaś przewidziano rozpoczęcie kolejnych 10 projektów. W 2019 r. kontynuowany był proces zmian w przestrzeni Śródmieścia. Samorząd Włocławka wsparł prace lub roboty budowlane w 6 nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. Rozpoczęto remonty wskazanych w GPR nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek. Łącznie w okresie obowiązywania dokumentu modernizację przejdzie 19 budynków.

W ramach GPR samorząd Włocławka aktywnie wspiera lokalną społeczność.. Wiodącą rolę pełnią tu wyspecjalizowane instytucje (PUP, MOPR, AZK) oraz kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe", otwarta na inicjatywy społeczne i będąca centrum animacyjnym obszaru. Miasto nie zapomina też o przedsiębiorcach, którzy chętnie korzystają z propozycji wpisanych do GPR. Są to zarówno działania doradcze, jak i przystosowanie lokali użytkowych. W 2019 roku został wybrany Markowy Lokal Śródmieścia, będący formą docenienia przez mieszkańców aktywnych podmiotów gospodarczych działających w obszarze rewitalizacji.

Na 31 grudnia 2019 r. w obszarze rewitalizacji zameldowanych było 4 805 osób. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły: osoby w wieku produkcyjnym – 3020 osób (62,85%), osoby w wieku przedprodukcyjnym – 968 (20,14%), osoby w wieku poprodukcyjnym – 817 (17,00%). W porównaniu z danymi z 31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych w obszarze rewitalizacji zmniejszyła się o 292 osoby. Ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystały 1002 osoby (o 287 mniej niż w roku poprzednim), a 484 mieszkańców było osobami bezrobotnymi (o 52 osoby mniej niż w 2018 roku).

Ponadto, 191 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji prowadziło tam działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji (o 4 osoby więcej niż w poprzednim roku), a 250 osób przedsiębiorców mieszkało poza w/w obszarem (o 53 osoby więcej niż w 2018 roku).

Pełna informacja opublikowana jest na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu (kliknij)
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA