XIX e-sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W środę odbyła się sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Radni już po raz drugi obradowali w trybie online. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich oraz przygotowany i już realizowany program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce.


Na sali sesyjnej w czasie obrad obecni byli przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, radni: Jacek Gajewski, Michał Krzemkowski i Roman Jasiakiewicz, oraz pracownicy obsługujący sesję. Pozostali radni i członkowie zarządu województwa uczestniczyli w obradach online. 

Marszałek Piotr Całbecki zapoznał radnych z działaniami podejmowanymi w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 w naszym regionie. Wartość wsparcia na ten cel to 740 milionów złotych. Pakiet obejmuje m.in. dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, wsparcie sprzętowe dla szpitali, zakup środków ochrony osobistej i testów w kierunku Covid-19 dla służby zdrowia i służb społecznych, opiekę wytchnieniową dla personelu szpitali, wsparcie dla wojewódzkich służb zatrudnienia oraz prowadzenie zajęć online dla uczniów w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. 

Sejmik wysłuchał raportu o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie naszego województwa. Sprawozdanie przestawił Zbigniew Studziński, okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy.

Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła w ubiegłym roku setną rocznicę istnienia. Od wieku instytucja dba o bezpieczeństwo i respektowanie praw pracowniczych obywateli, podejmując działania kontrolne i prewencyjne. Najważniejsze zadania kontrolne dotyczą badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz egzekwowania wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej w kontrolowanych przedsiębiorstwach. W 2019 roku śmierć w wyniku wypadku przy pracy poniosło w naszym regionie 10 osób, a 54 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Najwięcej wypadków zdarza się w branży budowlanej, głownie w przypadku prac na wysokości. Kolejnym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola przestrzegania praw pracowniczych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Artura Janasa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dotyczące sytuacji na rynku pracy w naszym regionie w roku 2019 i w miesiącach poprzedzających wybuch pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. W okresie tym odnotowano poprawę na regionalnym rynku pracy i wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w lutym 2020 roku w naszym województwie wynosiło 4,5 tysiąca złotych. W kwietniu zaobserwowano znaczny wzrost bezrobocia.

Gospodarz województwa przedstawił radnym informację o stanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich. Z planowanych do wykonania w obecnej perspektywie finansowej zadań zakończono kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Obecnie realizowanych jest osiem zadań inwestycyjnych o wartości 548 milionów złotych. W ramach programu modernizacji dróg w regionie marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne zrealizuje cztery inwestycje o wartości 30 milionów złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w imieniu samorządu województwa zmodernizuje czternaście odcinków dróg wojewódzkich. Wartość zadań to 9,3 miliona złotych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano 4 umowy z Ministerstwem Infrastruktury na przebudowę dróg wojewódzkich w naszym regionie na odcinkach o łącznej długości 22 kilometrów. Wartość zadań to blisko 200 milionów złotych.

Podczas sesji sejmik przyjął uchwałę (druk 27/20) w sprawie powierzenia samorządowi lokalnemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi na czas realizacji inwestycji - budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 (Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą) oraz uchwałę (druk 30/20) w sprawie zgody na zawieranie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy w przypadku dofinansowania zadań dotyczących budowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów).

Ostatni punkt sesji dotyczył apelu sejmiku w sprawie wypłat pomocy suszowej rolnikom naszego województwa za rok 2019. Docierające do nas liczne głosy producentów rolnych i organizacji rolniczych, zniecierpliwionych przeciągającymi się i przekładanymi o kolejne tygodnie wypłatami, świadczą o tym, że istnieje realne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania części sektora rolnego- czytamy w apelu przygotowanym przez sejmikową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Radni przyjęli apel.


Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..