DPS zaprasza do udziału w projektach 'Aktywny Senior'

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaprasza do wzięcia udziału w projektach Centrum Aktywny Senior. Ich celem jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców miasta Włocławka.


W każdym z projektów, wsparciem zostanie objętych osiem osób z zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z powodu m.in. niepełnosprawności oraz pięć osób z otoczenia zagrożonych. Wsparcie polegało będzie na możliwości udziału seniorów w różnych formach aktywności społecznej, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik integrujący, aktywizujący i motywujący do pracy na rzecz własnego środowiska. Projekty będą realizowane w maju, czerwcu i lipcu.

Każdy z projektów będzie realizowany w trzech formach:
a) działania indywidualne dla 8 osób niepełnosprawnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem) realizowane w miejscu ich zamieszkania, takie jak: terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna prowadzona przez animatora, trening motywacyjny realizowany przez psychologa, edukacja prozdrowotna (pielęgniarka) i działania usprawniająco-aktywizujące realizowane przez fizjoterapeutę i wykwalifikowanych opiekunów,
b) działania środowiskowe dla 5 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach modułu psychologiczno-społecznego i modułu edukacyjno-zdrowotnego, realizowane w formie warsztatów grupowych w siedzibie Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15
c) działania grupowe dla wszystkich uczestników projektu (13 osób) w ramach modułu psychologiczno-społecznego (trening motywacyjny, poradnictwo z zakresu aktywizacji społecznej), które odbędą się w siedzibie Ośrodka Dziennego Pobytu oraz działania grupowe w ramach modułu integracyjnego (animacja społeczno-kulturalna) w ramach którego przewidziane są wspólne aktywności na rewitalizowanym terenie Włocławka, mające na celu zainicjowanie aktywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami

Projekty proponują wprowadzenie innowacyjnego systemu wsparcia dla osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie, wymagających opieki oraz osób z otoczenia opiekujących się tymi osobami poprzez aktywizację społeczną polegającą na pobudzaniu do aktywności społecznej w szczególności przez specjalistów, na co dzień świadczących pracę zawodową na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej. Projekty realizowane będą w maju, czerwcu i lipcu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do 28 kwietnia do biura projektu, które znajduje się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku w celu wypełnienia i złożenia kwestionariusza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami (decyduje data wpływu, nie data wysyłki). Kontakt pod numerem telefonu 729 710 954, 729 767 158 lub e-mail: [email protected]

Gmina Miasto Włocławek - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku realizuje projekt Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt zostały wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na lata 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA